Driftsassistansen i Viken - IKS

Driftsassistansen i Viken IKS (tidligere Driftsassistansen i Østfold - DaØ) er et kompetansesenter innen fagområdet vann- og avløp for medlemskommunene i Viken fylke. Vi bistår med assistanse innen områdene projektering, teknisk, lover og regler (løsninger for å imøtekomme diverse pålegg fra fylkesmannen mm.). Vi står også for akkreditert prøvetaking av alle avløpsrenseanlegg i medlemskommunene, oppbygging og drift av ledningskartdatabaser og har videre en egen avdeling for kildesporing (søk etter fremmedvann, olje, utslipp mm) med gunstige avtaler for måling av mengder og overvåking av overløp (både med og uten batteridrift).


På hjemmesiden vår finner du informasjon om bedriften og kan følge oss på facebook veggen vår til høyre. Gi oss gjerne et liker klikk, del og følg siden vår for nyheter og annen informasjon.

Habornveien 61, 1630 Gamle Fredrikstad. Foretaksnr: 989 127 241. Kontonr: 1080 21 27095.

Postadresse: Co FREVAR KF, Pb 1430, 1602 Fredrikstad.