Driftsassistansen i Viken - IKS

Driftsassistansen i Viken IKS – DaiV (tidligere Driftsassistansen i Østfold IKS – DaØ) eies i dag av 13 kommuner i Viken.

 

DaiV har som formål å være et ressurs- og kompetansesenter innenfor vann- og avløpstjenester i Viken fylkeskommune.

 

Selskapet skal levere tjenester innen driftsassistanse/driftsansvar, planarbeid, kvalitetsarbeid, beredskap, prøvetaking og rapportering, kontroll og tilsyn, prisforespørsler, rådgivning og kompetanseutvikling. En viktig funksjon er å utveksle erfaringer og kompetanse mellom medlemskommunene.

 

Stordriftsfordeler og andre synergieffekter som følge av det interkommunale samarbeidet, skal tilføre kommunene spisskompetanse innen vann og avløp til konkurransedyktige priser.

Vi står for akkreditert prøvetaking av alle kap. 14 anlegg hos eierkommunene. Bistår med oppbygging og ajourføring av ledningskartdatabaser. Har egen avdeling for kildesporing (søk etter fremmedvann, olje, utslipp m.m.) hvor vi benytter konvensjonelle og digitaliserte løsninger i arbeidet. Gjennomfører 3. parts tilsyn for kommuner med spredt avløp. Koordinerer nødvannsamarbeid for alle kommunene i Østfold.


Høyt kompetente medarbeidere står for tjenestene og bidrar til at eierkommunene leverer VA-tjenester i tråd med myndighetenes og innbyggernes forventninger og krav. Vår felles målsetning er at vi skal gi innbyggerne best mulig drikkevannskvalitet og trygghet for at avløpsvann blir behandlet ved hjelp av de best mulig tilgjengelige teknikker, slik at rekreasjonsområder og øvrige resipienter blir minst mulig belastet.